Bảng giá ép kính iPhone, iPad, Apple Watch
Tên sản phẩm: iPhone Giá
iPhone Xs Max (bảo hành vĩnh viễn) 1.500.000
iPhone Xs 900.000
iPhone Xr 900.000
iPhone X 800.000
iPhone 8 Plus 250.000
iPhone 8 200.000
iPhone 7 Plus 250.000
iPhone 7 400.000
iPhone 6s Plus 230.000
iPhone 6s 150.000
iPhone 6 Plus 180.000
iPhone 5s 100.000
iPhone 5, 5c 100.000
Tên sản phẩm: iPad Giá
iPad Pro 9.7 inch 2017 (bảo hành vĩnh viễn) 700.000
ipad pro 11 inch 1.900.000
iPad Pro 12.9 inch 2018 2.800.000
iPad Pro 12.9 inch 2017 1.200.000
iPad Pro 12.9 inch 2015 1.000.000
iPad Pro 11 inch 2018 2.500.000
iPad Pro 10.5 inch 2017 1.300.000
iPad mini 4 600.000
iPad mini 3 kính cảm ứng 500.000
iPad mini 2 kính cảm ứng 400.000
iPad mini kính cảm ứng 350.000
iPad Gen 6 2018 600.000
iPad Gen 5 2017 500.000
iPad Air 3 700.000
iPad Air 2 700.000
iPad Air 500.000
iPad 4 350.000
iPad 3 350.000
iPad 2 350.000
Tên sản phẩm: Apple Watch Giá
Apple Watch Series 4, 40m-44m/  ép kính 1.400.000/ ép cảm ứng 2.200.000 1.400.000
Apple Watch Series 3, 38m-42m/ ép cảm úng 1.300.000
Apple Watch Series 2 38m-42m/ ép cảm úng 1.200.000
Apple Watch Series 1 ép kính 400.000