Bảng giá thay màn hình iPhone, iPad, Apple Watch
Tên sản phẩm: iPhone Giá
iPhone Xs Max (bảo hành 3 tháng) 8.200.000
iPhone Xs 5.800.000
iPhone Xr 4.500.000
iPhone X 5.700.000
iPhone 8 Plus 1.800.000
iPhone 8 1.300.000
iPhone 7 Plus 1.500.000
iPhone 7 1.000.000
iPhone 6s Plus 1.000.000
iPhone 6s 700.000
iPhone 6 Plus 850.000
iPhone 5s 350.000
iPhone 5, 5c 350.000
Tên sản phẩm: iPad Giá
iPad Pro 9.7 inch 2017 700.000
iPad Pro 9.7 inch 2016 450.000
iPad Pro 12.9 inch 2018 250.000
iPad Pro 12.9 inch 2017 250.000
iPad Pro 12.9 inch 2015 350.000
iPad Pro 11 inch 2018 350.000
iPad Pro 10.5 inch 2017 350.000
iPad mini 4 350.000
iPad mini 3 350.000
iPad mini 2 350.000
iPad mini 350.000
iPad Gen 6 2018 350.000
iPad Gen 5 2017 350.000
iPad Air 3 350.000
iPad Air 2 350.000
iPad Air 350.000
iPad 4 350.000
iPad 3 350.000
iPad 2 350.000
Tên sản phẩm: Apple Watch Giá
Apple Watch Series 4 (bảo hành 3 tháng) 700.000
Apple Watch Series 3 500.000
Apple Watch Series 2 400.000
Apple Watch Series 1 300.000