Bảng giá thay vỏ iPhone, iPad, Apple Watch
Tên sản phẩm: iPhoneGiá
iPhone Xs Max (bảo hành 3 tháng)700.000
iPhone Xs450.000
iPhone Xr250.000
iPhone X250.000
iPhone 8 Plus350.000
iPhone 8350.000
iPhone 7 Plus350.000
iPhone 7350.000
iPhone 6s Plus350.000
iPhone 6s350.000
iPhone 6 Plus350.000
iPhone 5s350.000
iPhone 5, 5c350.000
Tên sản phẩm: iPadGiá
iPad Pro 9.7 inch 2017 (bảo hành 3 tháng)700.000
iPad Pro 9.7 inch 2016450.000
iPad Pro 12.9 inch 2018250.000
iPad Pro 12.9 inch 2017250.000
iPad Pro 12.9 inch 2015350.000
iPad Pro 11 inch 2018350.000
iPad Pro 10.5 inch 2017350.000
iPad mini 4350.000
iPad mini 3350.000
iPad mini 2350.000
iPad mini350.000
iPad Gen 6 2018350.000
iPad Gen 5 2017350.000
iPad Air 3350.000
iPad Air 2350.000
iPad Air350.000
iPad 4350.000
iPad 3350.000
iPad 2350.000
Tên sản phẩm: Apple WatchGiá
Apple Watch Series 4 (bảo hành 3 tháng)700.000
Apple Watch Series 3500.000
Apple Watch Series 2400.000
Apple Watch Series 1300.000