Sửa iPhone 6s vô nước mất nguồn của chị Trang Gò Vấp

By 23 Tháng Tư, 2019 Chưa được phân loại

Chiếc iPhone 6s của chị Trang ở Gò Vấp TpHCM. Đến Huy Tuấn trong quá trình mất nguồn do rớt voà nước. 

Tình Trạng Máy: iPhone 6s bị vô nước chạm main dẫn đến chết ic nguồn. Sau khi được sự đồng ý của chị Trang. Huy Tuấn Mobile tiến hành khắc phục những Pan chạm trên Main sau đó thay ic nguồn khác cho máy.

Chia sẻ KTV tại Huy Tuấn Mobile: Với dòng iPhone 6s thì thay IC nguồn là cả một vấn đề, việc thực hiện không phải dễ và ẩn chưa nhiều rủi ro, nếu bạn thực hiện việc dùng máy khò để lấy con ic nguồn ra thì phía sau con chip A9 sẽ bị hỏng. Tuy nhiên nếu sử dụng máy CNC thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Video quá trình thay IC nguồn iPhone 6s được Huy Tuấn Mobile Quay lại.

Điểm khác biệt tại Huy Tuấn Mobile: Thường thì IC bị chạm hoặc bị hở chân mạch thì con IC nguồn đó có thể tận dụng lại bằng phương pháp khò hàng để lấy IC ra. Riêng tại Huy Tuấn Mobile, chúng tôi sẽ thực hiện việc thay mới IC nguồn khác cho quý khách, giá có thể chênh lệch đôi chút nhưng chất lượng thì được đảm bảo tốt hơn việc tận dụng lại IC nguồn bị lỗi. Đây cũng là điều đáng lưu ý nếu quý khách đến sửa chữa tại cửa hàng nào khác nên hỏi kỹ vấn đề này.

Bình luận

Chat tư vấn
Gọi hỗ trợ